Toiminnan periaatteet

Sukupuolisensitiivinen tyttötyö

Sukupuolisensitiivinen työ tarkoittaa Isosisarus- ja Tyttöjen Tupatoiminnassa sitä, että toiminnassa otetaan huomioon tyttöjen ja sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten kehitykselliset ominaispiirteet ja suunnataan toimintaa ottaen huomioon sukupuolen moninaisuus. Sukupuolisensitiivisessä tyttötyössä pyritään tarjoamaan välineitä eheän identiteetin ja minäkuvan rakentamiseksi. Työssä tunnistetaan tyttöjen ja ei-binääristen lasten ja nuorten erityistarpeet ja stereotyyppiset käsitykset tyttöydestä, jotta niitä voidaan purkaa ja tämän myötä laajentaa tyttöyden ja sukupuoleltaan moninaisten tilaa.

Sukupuolisensitiivinen työ on myös lasten ja nuorten erojen ja monenlaisten olemisen tapojen huomioimista. Jokaisen lapsen ja nuoren voimaantumista, elämänhallintaa ja osallisuutta pyritään vahvistamaan yksilöllisesti. Tyttöjen Tuvalla tämä näkyy mm. siten, että erilaisten leikkien, roolileikkien, näyttelemisen, keskustelujen kautta voidaan etsiä ja vahvistaa omaa itsetuntemusta ja identiteettiä.

Lue lisää sukupuolisensitiivisyydestä

Ahjolan Setlementti

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain noin 1 250 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 15 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä 32 500 tuntia vuodessa.
  • Vapaaehtoisten vetämissä aikuisten kerhoissa on vuosittain osallistujia noin 150.
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 18 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Tyttöjen Tupa, Poikien Tupa ja Isosisarustoiminta on 8–14 -vuotiaille tytöille ja pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa.
  • Ahjo-Osku -asumismalli on Ahjolan Setlementin hallituksen vuonna 2022 julkaisema kehityshanke. Voit lukea Ahjo-Oskusta lisää täältä.

Ahjolan Setlementti on perustettu 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Ahjola on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen sekä Yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

Ahjolan tehtävänä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta. Toimintaa ohjaavina arvoina ovat yksilön arvon ja oikeuksien tunnustaminen, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä luottamus ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia.

Täältä voit tutustua Ahjolan Setlementin strategiaan (2021-2023).

Video setlementtitoiminnasta

 

Lue lisää