Toiminnan historiaa

Isosiskotoimintaa jo vuodesta 1998

Isosisarustoiminta Tyttöjen Tupa ja Ahjolan Poikatyö ovat Ahjolan Setlementin sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä. Toiminta mahdollistuu STEA:n/ Veikkauksen (ent. RAY) kohdennetun toiminta-avustuksen avulla.

Toiminta lähti liikkeelle vapaaehtoistyönä vuonna 1998, kun Tampereella oltiin mukana sukupuolisensitiivisen nuorisotyön ensimmäisessä rantautumisessa Suomeen. Isosiskoprojekti (1999 – 2005) aloitettiin pian Kalliolan Setlementin Tyttöjen Talon toiminnan alkamisen jälkeen. Isosiskoprojektin aikana kehitettiin uusia sukupuolisensitiivisiä toimintamalleja tyttöjen toiveista ja tarpeista lähtien. Projektin tavoitteena on ollut peruskouluikäisten tamperelaisten tyttöjen arjen parantaminen tarjoamalla heille vapaaehtoistyötä tekeviä Isosiskoja arjen ystäväksi ja terveen kasvun tueksi.

Isosiskot ja Pikkusiskot tarvitsivat yhteisen kokoontumispaikan, mistä sai vuonna 2000 alkunsa Tyttöjen Tuvaksi nimetty tila Ahjolan toimitalossa. Sittemmin toiminta kasvoi ja kehittyi niin, että Tyttöjen Tupa muodostui Isosiskotoiminnan rinnalle omaksi, yhtä tärkeäksi toimintamuodokseen. Tyttöjen Tuvalla kävivät alussa vain Pikkusiskot, joilla oli oma Isosisko. Vuonna 2005 RAY (nyk. STEA/ Veikkaus) myönsi toiminnalle kohdennetun toiminta-avustuksen, jonka turvin toiminta vakiintui. Nykyisiin tiloihin tien toiselle puolelle muutettiin vuonna 2005 ja kävijäkunta laajeni. Isosisko- ja Tyttöjen Tupa -toiminta ehti luoda yli 10 vuoden ajan monenlaista toimintaa ja unohtumattomia muistoja eri-ikäisille tytöille ja naisille.

Vuonna 2016 alkoi muutosten aika, kun syksyllä toiminta suunnattiin kouluista nousseesta tarpeesta selkeämmin myös sukupuoleltaan moninaisille/ sukupuolensa moninaisesti kokeville. Syksyllä 2017 käynnistyi lisäksi laajamuotoisempi harrastus- ja kasvuryhmätoiminta ja avoimen toiminnan aukiolojen määrää nostettiin kahdesta kolmeen erillisavustusten turvin.

STEA:n/ Veikkauksen toiminta-avustuksen korotuksen turvin aloitettiin keväällä 2018 Ahjolan Poikatyö. Syksyllä 2018 Isosiskotoiminta laajentui Isosisarustoiminnaksi, joka sisältää Isosiskotoiminnan lisäksi nyt myös pojille ja sukupuoleltaan moninaisille suunnattua Isovelitoimintaa. Keväällä, kesällä ja syksyllä 2018 ja keväällä 2019 järjestettiin lisäksi mittava määrä erilaisia pojille ja sukupuoleltaan moninaisille suunnattuja ryhmiä ja tapahtumia. Keväällä 2019 vietettiin Poikien Tuvan avajaisia, Tyttöjen Tuvan tiloissa ja Poikien Tupa jatkaa myös syksyllä 2019.

Vuonna 2019 on kulunut 20 vuotta Isosiskoprojektin alkamisesta. Isosisko- ja Isosisarustoiminta täyttävät siis 20 vuotta ja Tyttöjen Tupa kunnioitettavat 19 vuotta. Toiminnan suojelijana on ollut kaikki nämä vuodet dosentti Leena Kurki, joka on juurruttanut Suomeen sosiokulttuurisen innostamisen periaatteet. Näitä  periaatteita toiminnassa noudatetaan yhä.

On juhlan aika! Toiminnan 20-vuotisjuhlia juhlitaan marraskuussa 2019.

 

”Ole oma itsesi, muuten ei ole ketään kaltaistasi.”