Muutoksia toiminnassa

Tyttöjen Tupa, Ahjolan Poikatyö ja Isosisarustoiminta ovat saaneet myöntävän avustusehdotuksen rahoittajalta (STEA) vuodelle 2023. Virallinen päätös ensi vuoden rahoituksesta ja toiminnan jatkuvuudesta saadaan tammi-helmikuussa 2023. Vuodenvaihteesta alkaen toimintaan on kuitenkin jo luvassa muutoksia!

Ikärajamuutos

Tyttöjen Tupa, Ahjolan Poikatyö ja Isosisarustoiminta muokkaavat toimintojen ikärajauksia ja termistöä yhdenmukaistaakseen toimintamuotoja. Erottaudumme tulevaisuudessa muista toimijoista suuntaamalla toimintaa vahvemmin alakouluikäisille sekä ala–yläkoulun nivelvaiheen nuorille. Isosisarustoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret voivat edelleen jatkaa toiminnassa täysi-ikäisyyteen asti. Ahjolan Poikatyö on hakenut nimikkeen muutosta, ja tulee käyttämään nimeä Poikien Tupa.

Tammikuusta 2023 alkaen kaikki Tuvan toiminta suunnataan 8–14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Uusi rajaus ei kuitenkaan poissulje yläikärajan ylittäneitä ja aktiivisesti Tyttöjen Tuvalla käyviä nuoria. Toiminta tulee kuitenkin kohdentumaan vahvemmin uuteen ikäjakaumaan kuuluviin lapsiin, jolloin toiminnasta saadaan räätälöityä entistä ikätasoisempaa, ikäryhmän erityispiirteet huomioivaa ja laadukasta.

Mikäli muutokset herättävät kysymyksiä kysy lisää työntekijöiltä.

Henkilöstömuutoksia

Tyttötyön ohjaaja Fiia Vauhkonen päättää sijaisuutensa Tyttöjen Tuvalla joulukuussa. Piia Lyimo palaa vastaavaksi ohjaajaksi perhevapaalta tammikuussa 2023 ja Essi Räsänen siirtyy takaisin ohjaajan tehtäviin. Päivitetyt yhteystiedot voit tarkistaa verkkosivuiltamme kevätkaudella.