Tyttöjen Tuvan vapaaehtoinen

Tervetuloa vapaaehtoiseksi Tyttöjen Tuvalle!

Tyttöjen Tuvalla voi toimia vapaaehtoisena

 • ryhmän ohjaajana
 • aukioloissa Tuvan työntekijöiden apuna.

Tyttöjen Tuvan ryhmät

Tyttöjen Tuvalla järjestetään muun muassa tunne- ja vuorovaikutusryhmiä sekä harrasteryhmiä toiveiden ja tarpeiden mukaan. Otamme myös aikuisia vapaaehtoisia toimintaan ohjaamaan ryhmiä lapsille ja nuorille. Ryhmän teemat voivat liittyä esimerkiksi taiteeseen, peleihin, mediaan, teatteriin tai liikuntaan.

Voit toimia vapaaehtoisena ohjaajana ryhmässä, jos olet

 • täysi-ikäinen
 • olet käynyt Isosisaruskurssin (8 h)
 • sinulla on ohjauskokemusta lasten ja nuorten parista
 • suunnittelet ryhmän sisällöt tavoitteisiin pohjautuen
 • pystyt toimimaan itsenäisesti lasten kanssa
 • pystyt sitoutumaan vähintään yhdeksi lukukaudeksi.

Mikäli olet kiinnostunut ohjaamaan omatoimisesti ryhmää Tyttöjen Tuvalla ole yhteydessä työntekijöihin.

Tyttöjen Tuvan aukiolot

Tyttöjen Tuvan aukioloissa on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena. Tyttöjen Tuvan aukiolot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 15–19.
Vapaaehtoiset tarjoavat erilaisia aikuisen malleja sukupuoli-identiteetin rakentamiseen ja toimivat turvallisina, kuuntelevina aikuisina lasten ja nuorten arjessa.

Voit toimia vapaaehtoisena aukioloissa, jos olet

 • täysi-ikäinen
 • olet käynyt Isosisaruskurssin (8 h)
 • sinulla on vähintään hieman ohjauskokemusta lasten ja nuorten parista
 • pystyt toimimaan itsenäisesti lasten kanssa (esim. pelata pelejä, ohjeista lapsia siivoamaan omat sotkut ja auttamaan läksyissä)
 • pystyt sitoutumaan vähintään yhdeksi lukukaudeksi (aktiivinen sitoutuminen kuukausittain).

Avoimen toiminnan vapaaehtoisena voi aloittaa heti käytyään Isosisaruskurssin. Lue lisää Isosisaruskurssista.

Ilmoittaudu Isosisaruskurssille tai ota yhteyttä työntekijöihin mikäli kiinnostuit toimimaan vapaaehtoisena.