Poikatyö ja Isovelitoiminta

Ahjolan Poikatyö on osa Ahjolan Setlementin nuorisotyötä yhdessä Isosisarus- ja Tyttöjen Tupa -toiminnan kanssa ja sen toiminta on tarkoitettu tamperelaisille 10–17-vuotiaille pojille ja moninaisesti sukupuolensa kokeville lapsille ja nuorille. Ahjolan Poikatyö järjestää sukupuolisensitiivisellä otteella monipuolista aktiviteettia tamperelaisille lapsille ja nuorille. Isosisarustoiminnasta voi saada itselleen Isoveljen vuodeksi ja Isoveljet puolestaan voivat ryhtyä aikuiskaveriksi lapselle tai nuorelle. Ryhmissä opitaan mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätiedot osoitteesta www.poikatyo.fi

POIKATYÖN AVOIN TOIMINTA

Poikien Tuvan aukiolot ovat maanantaisin klo 15.00–19.00 Poikien Tuvan tiloissa (eli samoissa tiloissa kuin Tyttöjen Tupa) (Pispalan valtatie 45). Poikatyössä järjestetään erilaisia ryhmiä, tapahtumia ja retkiä. Kerran kuussa lauantaisin pidetään Poikien Lauantai. Lisätietoa Ahjolan Poikatyön avoimesta toiminnasta täältä.

ISOSISARUSTOIMINTA

Isovelitoiminta on osa Isosisarus-aikuiskaveritoimintaa. Isovelitoiminnan avulla 6–16-vuotias poika tai moninaisesti sukupuolensa kokeva lapsi tai nuori voi saada itselleen Isoveljen vuodeksi. Isoveljet ovat vähintään 18-vuotiaita vapaaehtoisia, jotka käyvät Isosisaruskurssin yhdessä Isosiskojen kanssa. Isosisaruskursseja järjestetään 2–4 kertaa vuodessa. Koulutuksen käytyään vapaaehtoinen Isoveli / Isosisarus haastatellaan. Tämän jälkeen Isoveljet/Isosisarukset ja Pikkuveljet/Pikkusisarukset yhdistetään heidän kertomiensa mielenkiinnon kohteiden ja heidän temperamenttinsa perusteella. Tarkoituksena on saattaa yhteen mahdollisimman hyvin toisilleen sopivat Sisarukset. Sisarukset tapaavat 1 – 4 kertaa kuukaudessa sopien keskenään tapaamisistaan. Sisarukset voivat esim. käydä ulkoilemassa, pelailla, leipoa, tehdä käsitöitä, katsoa leffoja, urheilla, käydä uimassa tai mitä tahansa muuta toimintaa, mikä on juuri heille mieluista ja sopivaa.

Tiedote 29.6.2020 Ahjolan Poikatyön ikärajamuutoksesta:

Korona-tilanteesta johtuvien rajoitusten höllentyessä toimintamme on näillä näkymin mahdollista jatkua taas normaalisti syyskaudella 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että avaamme Poikien Tuvan ja järjestämme harraste- ja kasvuryhmiä sekä tapahtumia, retkiä ja lomatoimintaa.

Poikatyön kehittyessä eteenpäin olemme myös pohtineet, mihin suuntaan haluamme sitä viedä. Pitkien pohdintojen jälkeen olemmekin päätyneet siihen tulokseen, että pystyäksemme tekemään Poikatyötä entistä laadukkaammin ja vahvasti sukupuolisensitiivisellä otteella, on meidän tehtävä muutoksia toimintaan.

Ahjolan Poikatyön toimintaa tarjotaankin syyskaudesta 2020 eteenpäin 10–17-vuotiaille pojille ja sukupuoleltaan moninaisille lapsille ja nuorille.

Tässä päätöksessä haluamme korostaa sitä, että toimintamme tarkoituksena on tehdä sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä, jossa on mahdollisuus pohtia omaa itseään ja poikana olemista. Olemme havainneet näiden pohdintojen toimivan sekä toimintamme tavoitteiden täyttyvän parhaiten 10-vuotiaiden ja sitä vanhempien kanssa. Alle 10-vuotiaiden kanssa toiminta on myös havaittu usein liian levottomaksi ja vauhdikkaaksi, mikä luo helposti hyvin rauhattoman ja turvattoman ilmapiirin Tuvalle, ryhmiin ja muuhun toimintaan. Meillä on kuitenkin tarkoituksena luoda toiminnastamme kohtaamispaikka, jossa jokaisella kävijällä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi mahdollisimman turvallisessa toimintaympäristössä. Haluamme lisäksi tavoittaa entistä paremmin teini-ikäisiä nuoria ja uskomme tämän muutoksen auttavan myös siinä.

Olemme pahoillamme, että jotkut jo toiminnassa innokkaasti käyneet joutuvat nyt jättäytymään toiminnasta hetkeksi pois, mutta uskomme tämä muutoksen kuitenkin rauhoittavan Tuvan ilmapiiriä sekä tukevan tavoitteidemme tehokkaampaa saavuttamista. Kiitos kaikille aktiivisille kävijöille ja toivottavasti nähdään parin vuoden päästä toiminnan parissa uudelleen!

Huom.! Tämä ikärajamuutos koskee ainoastaan Ahjolan Poikatyötä (Poikien Tupa, harraste- ja kasvuryhmät, tapahtumat, retket ja lomatoiminta)! Tyttöjen Tuvan ja Isosisarustoiminnan ikärajat pysyvät ennallaan, eli Pikkuvelijonoon voivat siis edelleen hakeutua 6–16-vuotiaat.

Jos asiasta herää kysymyksiä, voi olla suoraan yhteydessä poikatyön ohjaaja Niklakseen.

 

Niklas Söderström
Poikatyön ohjaaja
p. 044 553 8432
niklas.soderstrom (at) ahjola.fi

 

Poikaryhmä