Tupakummi ja Tupamummo – Tyttöjen Tuvan vapaaehtoinen

Vaihtoehtona Isosisaruksena toimimiselle on Tyttöjen Tuvan tai Poikatyön avoimen toiminnan vapaaehtoisena toimiminen. Tällöin voi toimia aukioloissa, tapahtumissa, retkillä, leireillä kaikkien lasten ja nuorten yhteisenä Tupakummina tai Tupamummona omien aikataulujensa mukaan, satunnaisesti tai vakinaisesti. Tämä on joillekin parempi tapa toimia vapaaehtoisena, jos ei halua tai pysty sillä hetkellä ottamaan omaa Pikkusisarusta itselleen, mutta haluaa kuitenkin toimia lasten ja nuorten ilona ja tukena. Avoimen toiminnan vapaaehtoinen voi myös toimia ryhmänohjaajana Tyttöjen Tuvan viikottaisissa ryhmissä tai eri puolille kaupunkia jalkautuvissa ryhmissä.

Avoimen toiminnan vapaaehtoisena voi aloittaa käytyään avoimen toiminnan vapaaehtoisille ja ryhmänohjaajille suunnatun koulutuksen tai Isosisaruskurssin. Ryhmänohjaajana voi aloittaa sovittuaan asiasta tyttö- ja poikatyön ohjaajien kanssa ja osallistuttuaan ryhmänohjaajien koulutukseen. Isosisaruskurssin käynyt Isosisko ja Isoveli osallistuvat vielä erilliseen ryhmänohjaajan koulutuspäivään (2 h).

Avoimen toiminnan vapaaehtoisten avulla toimintaan saadaan eri-ikäisiä naisia, miehiä ja sukupuoleltaan moninaisia aikuisia. He tarjoavat erilaisia aikuisen malleja sukupuoli-identiteetin rakentamiseen ja toimivat turvallisina, kuuntelevina aikuisina lasten ja nuorten arjessa ja haasteissa.

SYKSYN 2019 KURSSI AVOIMEN TOIMINNAN VAPAAEHTOISILLE

Syksyllä 2019 järjestetään Tyttöjen Tuvan ja Poikien Tuvan vapaaehtoisten koulutus (6 h) ke 11.9., pe 13.9. ja ti 17.9. klo 17-19. Kurssilla saa valmiudet joko ryhmän ohjaamiseen tai avoimen toiminnan vapaaehtoisena toimimiseen. Koulutus perehdyttää Tyttöjen Tuvan ryhmänohjaajat, Tupakummit ja Tupamummot ja Ahjolan Poikatyön ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiset. Kurssilla voi esittää toiveita siitä millaisissa tehtävissä haluaa toimia. Kurssin keskiviikko- ja perjantai-päivät ovat Isosisaruskurssin kanssa yhteiset. Jos Isosisaruskurssin käynyt haluaa ryhmänohjaajaksi, tulee hänen osallistua kurssille myös ti 17.9. klo 17-19. Ilmoittautuminen syyskuun kursseille tästä.

Tyttöjen Tuvan ja Poikien Tuvan vapaaehtoiset osallistuvat puolivuosittain vertaismentorointiin, joka on syksyllä 2019 21.8. klo 17-19.  Vapaaehtoinen! Varaathan oman henkilökohtaisen ohjausajan, mikäli et pääse vertaismentorointiin.

 

Syksyllä 2019 järjestetään kaksi maksutonta Isosisaruskurssia.

Syyskuun Isosisaruskurssi:  ke 11.9. ja pe 13.9. klo 17–19 sekä la 14.9. klo 10–17.

Marraskuun Isosisaruskurssi: ke 13.11. ja pe 15.11. klo 17-19 sekä la 16.11. klo 10-17.

Vapaaehtoiset! Lisätiedot ja ilmoittautuminen syyskuun Isosisaruskurssille tästä ja marraskuun Isosisaruskurssille tästä.

 

Olet tervetullut mukaan toimintaan!

Lisätietoa

Sanna p. 044 553 84 35 (myös WhatsApp) sanna.natunen @ ahjola.fi, Isosiskotoiminta
Piia p. 044 553 84 36 (myös WhatsApp) piia.seppala @ ahjola.fi, Isosiskotoiminta
Niklas p. 044 553 84 32 (myös WhatsApp) niklas.soderstrom @ ahjola.fi, Isovelitoiminta