Julkaisut

Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminnasta tehtyjä opinnäytetöitä ja tutkimuksia:

2018

Ala-Marttila, Anu & Haapakoski, Kristiina. Miksi tulin ja jäin? – Isosiskotoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kokemuksia toiminnan aloittamisesta ja toimintaan sitoutumisesta. Opinnäytetyö (Sosionomi YAMK). Tampereen ammattikorkeakoulu.

2015

Pohjonen, Anne. Isosisko- toiminta: Vapaaehtoistyön malli Vaasan Setlementtiyhdistyksen Tyttötyöhön. Opinnäytetyö. Vaasan ammattikorkeakoulu.

Mattila, Kaisa. Tyttökulttuuria, luonnollisesti. Pro Gradu tutkielma. Tampereen yliopisto.

Tuovinen, Oona. Tyttöjen kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista Tampereen Tyttöjen Tuvalla. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

2013

Annila, Sannamari & Lehtonen, Outi. Kiltistä vahvaksi – voimauttavaa pienryhmätoimintaa tytöille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

2011

Annala, Mari & Pirttinen, Annukka. Tyttöjen Tupa – paikka tamperelaisille tytöille. Tyttöjen Tuvan toiminta sosiokulttuurisen innostamisen ja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Nyberg, Kaisa. Vanhemmat Tyttöjen Tuvan toimintaa arvioimassa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Heinonen, Sara. Isosiskona toimivien naisten kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Tapaustutkimus Ahjolan setlementin tyttötyöstä. Kandidaatin tutkielma. Tampereen yliopisto.

2009

Still, Heidi. Tyttöjen Tupa. Sukupuolisensitiivistä ja sosiokulttuurisesti innostavaa nuorisotyötä. Kandidaatin tutkielma. Tampereen Yliopisto.

Kurunmäki, Maarit. Hiljainen tieto Ahjolan Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminnassa. Kehittämisprojekti. Tampereen yliopisto.

 

Mikäli sinulla on jokin tutkimusidea, ota yhteyttä vastaavaan toiminnanohjaajaan.

 

Kirja- ja linkkivinkkejä

Hyttinen, Annika, Santalainen, Jelena, Seppälä, Piia & Virtasalo, Matti. 2017. Isosisaruskurssi. Vapaaehtoisen opas. Setlementtijulkaisuja 51. Suomen Setlementtiliitto ry.

Malmi, Kati & Seppälä, Piia. 2012. Isosiskokurssi: Kurssimateriaali. Setlementtijulkaisuja 27. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti ry.

Malmi, Kati, Seppälä, Piia, Eicher, Heli & Mulari, Heta. 2012. Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta: Toimintatavat ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin opas. Setlementtijulkaisuja 28. Suomen Setlementtiliitto ry ja Ahjolan Setlementti ry.

Materiaalit myös lainattavissa meiltä. Teemme mielellämme yhteistyötä vastaavaa toimintaa suunnittelevien tai jo aloittaneiden tahojen kanssa.

Ahjolan Setlementti: Ahjola.fi

Sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö: http://www.setlementti.fi/sukupuolisensitiivisyys/

Lue Setlementtiliiton tyttötyön kansio täältä