Jalkautuvat ryhmät

Tyttöjen Tupa tarjoaa tarpeiden mukaan räätälöityjä tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmiä tamperelaisille ala- ja yläkouluikäisille tytöille. Ryhmät järjestetään koulupäivien yhteydessä tai niiden niiden ulkopuolella yhteistyössä oppilashuollon, opettajien ja nuoriso-ohjaajien kanssa. Ryhmissä on tarkoitus kehittää tyttöjen tunneilmaisua ja sosiaalisia taitoja sekä siten vahvistaa heidän itsetuntoaan ja empatiakykyään. Ryhmät kokoontuvat 6 – 8 kertaa.

Ammattilaiset voivat olla tarvittaessa suoraan yhteydessä tyttötyön ohjaajaan ja sopia mahdollisesta yhteistyöstä. Ryhmät voidaan muodostaa joko yhden ryhmä tytöistä tai tarvittaessa pienimuotoisemmin poimimalla ryhmään eniten tukea tarvitsevia lapsia/ nuoria. Tyttöryhmät pyritään aina suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelletusti tarpeiden mukaan. Tyttöjen Tuvan työntekijä voi toimia itsenäisesti ryhmänohjaajana tai toimia koulukuraattorin tai nuoriso-ohjaajan työparina. Työpari voi olla myös sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan opiskelija.

Lisätiedot

Sanna Natunen
Tyttötyön ohjaaja
p. 044 553 8435
sanna.natunen (at) ahjola.fi