Jalkautuvat ryhmät

Tyttöjen Tupa tarjoaa tarpeiden mukaan räätälöityjä tunne- ja vuorovaikutustaitoryhmiä tamperelaisille ala- ja yläkouluikäisille tytöille. Ryhmät järjestetään  yhteistyössä oppilashuollon, opettajien ja nuoriso-ohjaajien kanssa. Ryhmissä on tarkoitus kehittää tyttöjen tunneilmaisua ja sosiaalisia taitoja sekä siten vahvistaa heidän itsetuntoaan ja empatiakykyään. Ryhmät kokoontuvat 6 – 8 kertaa.

Ammattilaiset voivat olla tarvittaessa suoraan yhteydessä tyttötyön ohjaajaan ja sopia mahdollisesta yhteistyöstä. Tyttöryhmät pyritään aina suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelletusti tarpeiden mukaan. Tyttöjen Tuvan työntekijä voi toimia itsenäisesti ryhmänohjaajana tai toimia koulukuraattorin tai nuoriso-ohjaajan työparina. Työpari voi olla myös sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan opiskelija.