Tupakummi ja Tupamummo – Tyttöjen Tuvan vapaaehtoinen

Vaihtoehtona Isosisaruksena toimimiselle on Tyttöjen Tuvan tai Poikatyön avoimen toiminnan vapaaehtoisena toimiminen. Tällöin voi toimia aukioloissa, tapahtumissa, retkillä, leireillä kaikkien lasten ja nuorten yhteisenä Tupakummina tai Tupamummona omien aikataulujensa mukaan, satunnaisesti tai vakinaisesti. Tämä on joillekin parempi tapa toimia vapaaehtoisena, jos ei halua tai pysty sillä hetkellä ottamaan omaa Pikkusisarusta itselleen, mutta haluaa kuitenkin toimia lasten ja nuorten ilona ja tukena. Avoimen toiminnan vapaaehtoinen voi myös toimia ryhmänohjaajana Tyttöjen Tuvan viikottaisissa ryhmissä.

Avoimen toiminnan vapaaehtoisena voi aloittaa käytyään avoimen toiminnan vapaaehtoisille ja ryhmänohjaajille suunnatun koulutuksen tai Isosisaruskurssin. Ryhmänohjaajana voi aloittaa sovittuaan asiasta tyttö- ja poikatyön ohjaajien kanssa ja osallistuttuaan ryhmänohjaajien koulutukseen. Isosisaruskurssin käynyt Isosisko ja Isoveli osallistuvat vielä erilliseen ryhmänohjaajan koulutuspäivään (2 h).

Avoimen toiminnan vapaaehtoisten avulla toimintaan saadaan eri-ikäisiä naisia, miehiä ja sukupuoleltaan moninaisia aikuisia. He tarjoavat erilaisia aikuisen malleja sukupuoli-identiteetin rakentamiseen ja toimivat turvallisina, kuuntelevina aikuisina lasten ja nuorten arjessa ja haasteissa.

 

Olet tervetullut mukaan toimintaan!

 

Lisätietoa
Piia p. 044 553 84 36 (myös WhatsApp) piia.lyimo @ ahjola.fi
Sanna p. 044 553 84 35 (myös WhatsApp) sanna.natunen @ ahjola.fi
Niklas p. 044 553 84 32 (myös WhatsApp) niklas.soderstrom @ ahjola.fi